1. Παράγει ήχους ζώων π. χ. νιάου, μιάου;
2. Ονομάζει καθημερινά αντικείμενα;
3. Χρησιμοποιεί τουλάχιστον 10 λέξεις αυθόρμητα;
4. Βάζει δύο ή παραπάνω λέξεις μαζί για να φτιάξει απλές προτάσεις;
5. Λέει φράσεις με Ρήμα και Αντικείμενο;
6. Απαντάει σε απλές ερωτήσεις π.χ "Τι είναι αυτό";
7. Χρησιμοποιεί την αντωνυμία "δικό μου";
8. Κατανοεί απλές οδηγίες π.χ. "Δώσε μου τη μπάλα" ή "Δώσε το πιρούνι και την μπάλα" ή "Πάρε αυτό που έφερε η γιαγιά";
9. Δείχνει και επαναλαμβάνει ονόματα για τουλάχιστον τέσσερα μέλη του σώματος π.χ. μάτι, μύτη;
10. Δείχνει αντικείμενα σε εικόνες π.χ. "Δείξε μου τη μπάλα";