ebook
αφίσες

Ειδική Αγωγή

Μέτρο μας η εξέλιξή σας!
 • Τι είναι η ειδική αγωγή;

  Η Ειδική Aγωγή ασχολείται με κάθε μορφής βοήθεια που ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησης και στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού (εξειδικευμένο προγραμμακαι ποιοτικά διαφορετικό από αυτό που προσφέρεται στο σχολείο).

  Βασικοί άξονες και στόχοι της Ειδικής Αγωγής είναι:

  • Η σχολική ετοιμότηταικανότητα επικοινωνίας, ψυχοκινητικότητα, νοητικές ικανότητες, συναισθηματική οργάνωση, βασικές σχολικές γνώσεις.
  • Οι σχολικές δεξιότητες: ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, κοινωνική ένταξη.
  • Η κοινωνική προσαρμογή: αυτονομία, κοινωνική συμπεριφορά.
  • Η προεπαγγελματική ετοιμότητα: προεπαγγελματικές δεξιότητες, επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Η Ειδική Αγωγή συμπληρώνει, υποστηρίζει και ενισχύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εκτιμάται ότι ένα εύλογο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις. Υπάρχει η ανάγκη να καταρτιστούν εξειδικευμένα σχολικά προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας έτσι ώστε, τα παιδιά αυτά να μην αποκλείονται από τη διαδικασία της μάθησης.

  Στο Λόγος και Επικοινωνία, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τις ικανότητες του παιδιού έτσι ώστε να παρακολουθεί το δυνατόν απρόσκοπτα το σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα μας ώστε να γνωρίζουν καλύτερα τις ικανότητες των παιδιών τους, καθώς και να διαχειρίζονται θετικά τα συναισθήματά τους ως προς τις δυσκολίες τους και να μπορούν να τα βοηθήσουν.

 • Χρησιμοποιούμε αξιολογητικά εργαλεία όπως:

  • Το ελληνικό WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children-III).
  • Το Αθηνά Τεστ.
  • Τα ερωτηματολόγια ΠΑΤΕΜ (Ι-ΙV) για την Αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης μαθητών σχολικής ηλικίας (από Α΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου).
  • Τις Ελληνικές Κλίμακες Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ.
 • Κάνουμε τις συνεδρίες ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές χρησιμοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις:

  • Εικονογραφικές Μέθοδοι.
  • Κιναισθητικές δραστηριότητες.
  • Έξυπνα επιτραπέζια παιχνίδια.
  • Εξειδικευμένο γραπτό υλικό.
  • Εξειδικευμένα ηλεκτρονικά προγράμματα.

  Στην Ελλάδα, η ειδική αγωγή είναι συνδεδεμένη στο μυαλό των περισσοτέρων ανθρώπων με τις μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία γι’αυτό και παραθέτουμε παρακάτω μία σχετική ανασκόπηση τους:

  Ο όρος Δυσλεξία υποδηλώνει τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΔ) της ανάγνωσης και της γραφής οι οποίες δεν συνδέονται με άλλες οργανικές ή διανοητικές διαταραχές. Η Δυσλεξία είναι προτιμότερο να θεωρείται ως διαφορετικότητα στις μαθησιακές ικανότητες παρά ως ανικανότητα – αναπηρία.

 • Ένας σύντομος οδηγός ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας:

  ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  Εάν νομίζετε πως το παιδί σας παρουσιάζει 5 ή και παραπάνω συμπεριφορές από τις ακόλουθες, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για περαιτέρω διερεύνηση των ικανοτήτων του.

  •  Έχει αργό ρυθμό ανάγνωσης.
  •  Συλλαβίζει ή κομπιάζει αρκετά συχνά.
  •  Παραλείπει συλλαβές, λέξεις, ή και ολόκληρες σειρές.
  •  Εισάγει συλλαβές ή λέξεις.
  •  Παραποιεί λέξεις (π.χ. παιδιά αντί παιδάκια).
  •  Κάνει αντιστροφή φθόγγων ή συλλαβών (π.χ. στη αντί της, καμαλάκι αντί καλαμάκι).
  •  Αντικαθιστά μία λέξη με άλλη με παρόμοιο νόημα (π.χ. πλοίο αντί καράβι).
  •  Δυσκολεύεται στην ανάλυση συλλαβής ή/και λέξης γράμμα προς γράμμα.
  •  Δυσκολεύεται στη σύνθεση φθόγγων σε συλλαβές ή/και συλλαβών σε λέξη.
  •  Δείχνει να μην κατανοεί επαρκώς το κείμενο που διαβάζει.
  ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

  Εάν νομίζετε πως το παιδί σας παρουσιάζει 5 ή και παραπάνω συμπεριφορές από τις ακόλουθες, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για περαιτέρω διερεύνηση των ικανοτήτων του.  

  • Το γραπτό του δείχνει ακατάστατο και οι λέξεις είναι δυσανάγνωστες.
  • Γράφει καθρεπτικά γράμματα ή/και λέξεις (π.χ. 3 αντί ε, ορωδ αντί δώρο)
  • Παραλείπει φθόγγους ή/και ολόκληρες συλλαβές (π.χ. πάτα αντί πατάτα).
  • Επαναλαμβάνει φθόγγους ή/και συλλαβές (π.χ. ποτιτιρι αντί ποτήρι).
  • Αντιμεταθέτει φθόγγους μέσα στη λέξη (π.χ. πατσιστιο αντί παστίτσιο).
  • Παραλείπει τόνους ή παρατονίζει τις λέξεις.
  • Δεν αφήνει διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις («κολλάει» τις λέξεις).
  • Χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα ανάμεσα στα μικρά.
  • Κάνει αρκετά ορθογραφικά λάθη.
  • Η αντιγραφή του από τον πίνακα έχει πολλά λάθη.
  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  Εάν νομίζετε πως το παιδί σας παρουσιάζει 3 ή και παραπάνω συμπεριφορές από τις ακόλουθες, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για περαιτέρω διερεύνηση των ικανοτήτων του.  

  • Δυσκολεύεται στη διάκριση αριστερού-δεξιού.
  • Παρουσιάζει σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου (πριν-μετά, χθες-αύριο).
  • Δυσκολεύεται να οργανώσει το χρόνο του.
  • Μπερδεύει τη σειρά των ημερών ή/και των μηνών.
  • Μπερδεύει τη σειρά στο αλφάβητο.
  • Δυσκολεύεται στην προπαίδεια.

  Μέτρο μας η εξέλιξή σας!

 • Περιηγηθείτε στη συλλογή φωτογραφιών του κέντρου μας!