Τεστ λόγου 5 - 6 χρονών

1. Χρησιμοποιεί όλα τα σύμφωνα;
2. Είναι απόλυτα κατανοητός σε αγνώστους;
3. Χρησιμοποιεί σωστά όλες τις γραμματικές και συντακτικές δομές;
4. Ονομάζει τα χρώματα;
5. Ονομάζει τουλάχιστον 3 σχήματα;
6. Ονομάζει τις ημέρες της εβδομάδας;
7. Ονομάζει και ξεχωρίζει σε εικόνες τις εποχές;
8. Ονομάζει αντίθετες έννοιες π.χ. άδειο – γεμάτο;
9. Χρησιμοποιεί επίθετα για να περιγράψει ανθρώπους και αντικείμενα;
10. Περιγράφει ουσιαστικά π.χ. "Τι είναι το μήλο";
11. Περιγράφει κάτι που έζησε με λεπτομέρειες;
12. Επαναλαμβάνει ένα παραμύθι ή μία ιστορία;
13. Κατανοεί χρονικές έννοιες και ακολουθίες π.χ. πρώτα – μετά – στο τέλος;
14. Κατανοεί σύνθετες οδηγίες π.χ. "Πρώτα πάρε το κόκκινο τουβλάκι και μετά το μπλε τουβλάκι";
15. Κάνει ερωτήσεις με το "Πώς" και το "Γιατί;"
16. Μπορεί να δώσει επαρκή στοιχεία του εαυτού του π.χ. όνομα και επίθετο, την ηλικία του, τη διεύθυνση του σπιτιού του;
17. Χωρίζει λέξεις σε κομμάτια π.χ. με παλαμάκια συλλαβές;
18. Μπορεί να συγκρίνει αν δύο λέξεις ταιριάζουν στο πρώτο ή το τελευταίο κομμάτι τους π.χ. παπούτσι – παγάκι;