Τεστ λόγου 4 - 5 χρονών

1. Εκφέρει όλα τα σύμφωνα; Συχνά δυσκολεύεται στα ρ, ξ, τσ, ντζ και κάνει λάθη σε πολυσύλλαβες λέξεις π.χ. ιππόκαμπος;
2. Είναι απόλυτα κατανοητός από αγνώστους;
3. Σχηματίζει προτάσεις 6 - 8 λέξεων;
4. Χρησιμοποιεί το μέλλοντα με το "θα" και "πρέπει να";
5. Χρησιμοποιεί τον αόριστο;
6. Εκφράζει και κατανοεί την άρνηση;
7. Ονομάζει τουλάχιστον τέσσερα χρώματα;
8. Ονομάζει μέλη μίας κατηγορίας π.χ. "Πες μου ζώα";
9. Περιγράφει την σημασία λέξεων π.χ. "Τι είναι το αυτοκίνητο";
10. Μπορεί να περιγράψει μία καθημερινή δραστηριότητα;
11. Περιγράφει πρόσφατα γεγονότα με συνοχή;
12. Κάνει ερωτήσεις με το "Γιατί;", "Πότε;", "Πως";
13. Κάνει ερωτήσεις για την σημασία των λέξεων;
14. Κατανοεί ποικίλες έννοιες χώρου π.χ. πάνω στο, πάνω από, δίπλα στο,κτλ.;
15. Κατανοεί έννοιες χρόνου π.χ. νύχτα, μέρα;
16. Κατανοεί το ίδιο και το διαφορετικό;
17. Ακολουθεί σύνθετες οδηγίες π.χ. "Πάρε το μεγάλο κόκκινο τουβλάκι και βάλτο μέσα στο κουτί";
18. Απαντά σ’ ερωτήσεις με το γιατί; π.χ. Γιατί πάμε σχολείο; Γιατί πλένεις τα δόντια σου;
19. Μπορεί να μετράει δέκα και πλέον αντικείμενα;
20. Ακούει και μπορεί να επαναλάβει μία μικρή ιστορία ή ένα γνωστό παραμύθι;
21. Γνωρίζει αρκετά παιδικά τραγούδια είτε επαναλαμβάνει είτε τραγουδά σωστά;