Τεστ λόγου 3 -4 χρονών

1. Παράγει προτάσεις με 4 – 5 λέξεις;
2. Χρησιμοποιεί άρθρα;
3. Χρησιμοποιεί αντωνυμίες αυθόρμητα "εγώ", "εσύ", "αυτός", "εμείς", "εσείς", "αυτοί";
4. Χρησιμοποιεί και κατανοεί την άρνηση;
5. Χρησιμοποιεί τον μέλλοντα π. χ. "θα πάω";
6. Χρησιμοποιεί τον αόριστο π. χ. "έφαγα";
7. Δείχνει μέρη του σώματος π. χ. γόνατο, χέρι, φρύδι, κεφάλι;
8. Κάνει ερωτήσεις με το "Τι;", "Ποιος;", "Που;"
9. Κάνει ερωτήσεις με το "γιατί";
10. Εξηγεί την χρήση αντικειμένων π.χ. "Τι κάνουμε με το μαχαίρι";
11. Παράγει όλα τα σύμφωνα; Ίσως να το δυσκολεύουν τα θ, δ, τς, τζ, ρ
12. Γίνεται κατανοητός από μη οικεία πρόσωπα;
13. Κατανοεί οδηγίες που αποτελούνται από 2 – 3 μέρη;
14. Κατανοεί αντίθετες έννοιες π. χ. βαρύ – ελαφρύ, γεμάτο – άδειο;
15. Απαντά σ’ ερωτήσεις με το "Πότε";
16. Μπορεί να ομαδοποιήσει αντικείμενα π.χ να δείχνει όλα τα ζώα, τα πράγματα που τρώμε;
17. Μετρά αυτόματα έως το 10;
18. Επαναλαμβάνει και μερικές φορές τραγουδάει παιδικά τραγούδια;
19. Του αρέσει ν’ ακούει παραμύθια;
20. Μπορεί να πει τι άκουσε ή κάτι που του έχει συμβεί με πολύ απλά λόγια;