Τεστ λόγου 24 - 36 μηνών

1. Ονομάζει όλα τα καθημερινά αντικείμενα, πραγματικά και σε εικόνα;
2. Ονομάζει τουλάχιστον 5- 7 μέλη του σώματος;
3. Ονομάζει βασικά ρούχα π.χ. μπλούζα, παντελόνι;
4. Χρησιμοποιεί ρήματα;
5. Χρησιμοποιεί τον πληθυντικό αριθμό;
6. Χρησιμοποιεί την άρνηση με το "όχι","δεν";
7. Κάνει προτάσεις με 3 – 4 λέξεις;
8. Απαντά σε απλές ερωτήσεις με το "Τι;" και "Που;"
9. Απαντά με "ναι" ή "όχι";
10. Παράγει όλα τα φωνήεντα και τα σύμφωνα μ, π, τ, κ, χ, γκ;
11. Κατανοεί χωρικές έννοιες όπως "πάνω", "κάτω", "μέσα", "έξω";
12. Κατανοεί ποσοτικές έννοιες "ένα" – "πολλά";
13. Κατανοεί και αρχίζει να χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες "εγώ", "εσύ","αυτός";
14. Κατανοεί την χρήση αντικειμένων π.χ. με τι κόβουμε το χαρτί;
15. Κατανοεί απλές οδηγίες με 2 τμήματα π. χ. Βάλε το τουβλάκι μέσα στο κουτί;
16. Κάνει ερωτήσεις με το "Που;" και "Τι;"
17. Λέει απλά παιδικά τραγούδια;
18. Παρακολουθεί μία ιστορία με εικόνες;