ebook
αφίσες

Δυσαριθμησία: σύντομος οδηγός για γονείς

21/06/2021

Τι είναι η Δυσαριθμησία;

 • Η Δυσαριθμησία αναφέρεται σε ένα εύρος χρόνιων μαθησιακών δυσκολιών σχετικών με τα μαθηματικά.
 • Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά.
 • Η Δυσαριθμησία διαφέρει από άτομο σε άτομο.
 • Επηρεάζει τα άτομα με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα στάδια της ζωής.

 

Με ποιες δυσκολίες σχετίζεται η Δυσαριθμησία;

Δύο βασικοί τομείς αδυναμίας συχνά συνδέονται με τη δυσαριθμησία:

 • Οπτικο-χωρικές δυσκολίες, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία του ατόμου να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα που βλέπει.
 • Δυσκολίες επεξεργασίας της γλώσσας, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία του ατόμου να κατανοήσει τα ερεθίσματα που ακούει.

 

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια της Δυσαριθμησίας;

Η δυσκολία ενός μαθητή στα μαθηματικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει μαθησιακές δυσκολίες:

 •  Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς.
 • Μπορεί να πάρει πολύ χρόνο και εξάσκηση σε νεαρά άτομα να αντιληφθούν τις επίσημες μαθηματικές διαδικασίες.

 

Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να αποφανθεί εάν κάποιος έχει δυσαριθμησία;

Αν ένα άτομο συνεχίζει να έχει δυσκολίες στους παρακάτω τομείς, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

 

Προσχολική ηλικία

Το παιδί δυσκολεύεται :

 • να μάθει να μετράει.
 • να αναγνωρίζει τους αριθμούς.
 • να συνδέσει την έννοια του αριθμού (π.χ. 4) με την σημασία του στον πραγματικό κόσμο (π.χ. 4 άλογα, 4 αυτοκίνητα, 4 παιδιά).
 • να θυμάται τους αριθμούς.
 • να οργανώνει πράγματα με λογικό τρόπο– τοποθετεί αντικείμενα σε σχήμα κύκλου στο ένα μέρος και σε σχήμα τετραγώνου στο άλλο μέρος.

 

Σχολική ηλικία

Ο μαθητής δυσκολεύεται:

 • να μάθει τις αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση).
 • να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων.
 • να θυμηθεί μετά από καιρό τις αριθμητικές λειτουργίες.
 • να μετρήσει, να κάνει υπολογισμούς.
 • δεν είναι εξοικειωμένος με τη γλώσσα των μαθηματικών.
 • αποφεύγει παιχνίδια που απαιτούν στρατηγική.

 

Εφηβική ηλικία και ενήλικη ζωή

Ο έφηβος/ο ενήλικας δυσκολεύεται:

 • να υπολογίσει μεγάλα χρηματικά ποσά π.χ. τους λογαριασμούς από τις μηνιαίες αγορές.
 • να μάθει τις αριθμητικές έννοιες και να τις χρησιμοποιήσει στον πραγματικό κόσμο.
 • με την αντίληψη του χρόνου, όπως να τηρήσει ένα χρονοδιάγραμμα.
 • στην εκτέλεση νοερών αριθμητικών υπολογισμών (με το νου).
 • να βρει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος.
 •  στην οικονομική διαχείριση.

Στρατηγικές Αντιμετώπισης

 • Βοηθήστε το μαθητή να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του.
 • Συνεργαστείτε με τους δασκάλους του μαθητή προκειμένου να μάθει πιο αποτελεσματικά.
 • Ενισχύστε τις προσπάθειές του και κάνετε εξάσκηση των μαθηματικών εννοιών και στην καθημερινή του ζωή.
 • Χρησιμοποιήστε χαρτί μιλιμετρέ για τους μαθητές που έχουν δυσκολία οργάνωσης των ιδεών τους στο χαρτί.
 • Βρείτε διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης των μαθηματικών. Για παράδειγμα, από την απλή αποστήθιση των πινάκων πολλαπλασιασμού, εξηγήστε ότι 8 x 2 = 16 έτσι εάν το 16 διπλασιαστεί, 8 x 4 θα μας δώσει 32.
 • Ενθαρρύνετε τη συνεχή εξάσκηση του μαθητή στους υπολογισμούς.
 • Ξεκινήστε με συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα όταν διδάσκετε κάτι καινούριο και αργότερα εξηγήστε πιο αφηρημένες έννοιες.
 • Εξηγήστε τις ιδέες στα αριθμητικά προβλήματα ξεκάθαρα και ενθαρρύνετε το μαθητή να κάνει ερωτήσεις.
 • Παρέχετε στο μαθητή ένα ήσυχο χώρο μελέτης, μακριά από διασπαστικά ερεθίσματα. Έχετε μολύβια, γόμες και ό,τι άλλο χρειάζεται δίπλα του.
 • Καλλιεργείστε τη θετική στάση του μαθητή προς τα μαθηματικά.

Είναι σημαντικό να κατανοήσει το ίδιο το άτομο τον τρόπο που μαθαίνει έτσι ώστε να ενισχυθεί η μαθησιακή του επίδοση και παράλληλα η αυτοπεποίθησή του.

Τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα Λόγος & Επικοινωνία προορίζονται για ενημερωτική χρήση και μόνον. Δεν αποτελούν εξατομικευμένες συστάσεις θεραπείας και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την Επιστημονική συμβουλή ενός ειδικευμένου θεραπευτή για κάποιο περιστατικό. Όποτε πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλη πηγή, αυτό δηλώνεται ρητά. Οι συγγραφείς του Λόγος & Επικοινωνία δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε αποτέλεσμα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με κάποια ανάρτηση.
Spread the love
Απλές τεχνικές βοήθειας στη μελέτη μαθητών με αδύναμη μνήμηΣύντομες συμβουλές για τα Φιλολογικά Μαθήματα… για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο